Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w Płocku: 25 października 2014r pt „Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach otwartego konkursu ofert”  realizowanego  w ramach projektu „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu” Nr projektu: UDA –POKL.07.02.02-14-003/09-02  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych rozliczających  zadania finansowane z dotacji Urzędu Miasta Płock. Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !!! W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa lub dostarczyć go osobiście od dnia 17.10.2014r do godz. 10.00 Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie Do dnia  18.10.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach. Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

program zajęć_25.10.2014

Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej w dn. 10-11.10.2014 dla 17 osób, w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Termin składania ofert do 9 października 2014, do godz 12.00.

W załączeniu:

15.722Zapytanie_ofertowe_wizyta_2014
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 Wzór wykazu praktycznego doświadczenia
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 Wzór umowy
Więcej »

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli/-lki warszawskich organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu zlecania zadań JST podmiotom 3 sektora. Warsztat odbędzie się 24 września br. w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Warszawa), w g. 9.00-16.00. Szkolenie z Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (zlecaniezadan.pl), opracowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z partnerami w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji”, poprowadzi ekspert CIO Marcin Dadel. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa do Zbigniewa Wejcmana (zbyszekw@boris.org.pl) do dn. 22 września. Ilość miejsc ograniczona, zostało kilka ostatnich zgłoszeń. Więcej »

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie konsultacji eksperckich dotyczących przygotowania i prowadzenia warsztatów kuglarskich, opartych na idei pedagogiki cyrku, i pedagogice zabawy w ramach projektu ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do: 26 września 2014, do godz 10. Więcej »

Zapraszamy do składania ofert na organizację poczęstunku na 2 szkolenia 1dniowe w ramach projektu ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do: 26 września 2014, do godz.10. Więcej »

Zapraszamy 16 września na godz. 15.00 na webinarium pt. „Od czego zacząć, aby skutecznie działać na rzecz swojej miejscowości?”

Kliknij tu 16 września o godz. 14.45, aby wziąć udział w webinarium