07. września 2015 · Możliwość komentowania Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) – korekta, skład, druk publikacji została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następujących usług:

 • korekta, skład, opracowanie graficzne tekstu publikacji, ok. 70 stron maszynopisu
 • druk publikacji, kolorowa okładka, wnętrze czarno-białe, ok. 70 stron format max. A4, min A5
 • termin realizacji usługi – do 30 września 2015r.

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres agnieszka@boris.org.pl lub dostarczenie jej na adres Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa w terminie do 15 września 2015. Po 15 września skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem mailowym agnieszka@boris.org.pl lub nr telefonu 22 620 31 92 w.18.

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

21. sierpnia 2015 · Możliwość komentowania Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) – obsługa techniczna 15 webinariów została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalne, centralnie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, proszę o

ofertę cenową na obsługę techniczną (w tym obsługę platformy webinaryjnej, moderację w czasie trwania webinariów) 15 webinariów w okresie 01 – 30.09.2015, czas trwania każdego webinarium do 90 minut, miejsca, dni i godziny realizacji webinariów do ustalenia z Zamawiającym.

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Proszę o przesłanie oferty do dnia 28.08.2015 na adres lukaszw@boris.org.pl lub do biura Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6. W razie pytań proszę o kontakt z Panem Lukaszem Wachowskim pod powyższym adresem e-mail lub na numer 226203192.

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

12. sierpnia 2015 · Możliwość komentowania Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) – Autorzy tekstów publikacji została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie tekstów do publikacji na temat Funduszy Unijnych na lata 2014 – 2020

 • 4 teksty na temat Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 dla województw: mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, ok. 2 strony maszynopisu każdy (razem ok. 8 stron maszynopisu)
 • 1 tekstu dotyczącego funduszy centralnych na lata 2014-2020,ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu
 • 1 tekst na temat projektów innowacyjnych  perspektywie finansowej 2014-2020, ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu
 • 1 tekstu dotyczącego projektów na badania i rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020 ok. 10 stron maszynopisu
 • 1 tekstu dotyczącego projektów dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 ok. 10 stron maszynopisu
 • 1 teksu o zasadach aplikowania o środki finansowe, ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu
 • 1 tekstu na temat realizacji i rozliczania projektów, w tym projektów partnerskich, ok 13 stron maszynopisu

Oferent musi posiadać  doświadczenie i wiedzę w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

Kryterium wyboru ofert: cena 100%

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z CV na adres lukaszw@boris.org.pl lub dostarczenie jej na adres  Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa w terminie do 23 sierpnia 2015. Po 23 sierpnia skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem mailowym lukaszw@boris.org.pl lub nr telefonu 22 620 31 92 w.18.

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

01. sierpnia 2015 · Możliwość komentowania Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) – prowadzenie warsztatów dla przedsiębiorców na temat Funduszy Europejskich 2014 – 2020 została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poprowadzenie 1 godziny szkoleniowej w ramach następujących wydarzeń w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach:

 • 5 warsztatów (8h każdy) „Jak inwestować w innowacje, badania i rozwój z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z przedsiębiorstw”

Oferent musi posiadać udokumentowane:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych, trwających łącznie minimum 40 godzin zegarowych rocznie w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki
  będącej przedmiotem szkolenia;
 • wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
 • wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym w zakresie
  aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w
  perspektywie finansowej 2007-2013).

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres lukaszw@boris.org.pl, osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa. Sprawę prowadzi Łukasz Wachowski.

Termin składania ofert upływa 06.0811.2015

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

20. lipca 2015 · Możliwość komentowania Rozpoznanie rynku (zapytanie ofertowe) – prowadzenie seminariów i warsztatów na temat Funduszy Europejskich 2014 -2020 została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poprowadzenie 1 godziny szkoleniowej w ramach następujących wydarzeń w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach:

 • 10 seminariów (6h każde) na temat „Fundusze Europejskie 2014-2020”
 • 5 warsztatów (8h każdy) na temat „Jak wprowadzać zmianę i jednocześnie rozwijać się z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z organizacji pozarządowych”
 • 5 warsztatów (8h każdy) „Jak inwestować w innowacje, badania i rozwój z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z przedsiębiorstw”
 • 5 warsztatów (8h każdy) na temat „Jak sprawniej i skuteczniej działać z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z instytucji”

Wraz z podaniem tematu i liczby wydarzeń, które chce się przeprowadzić. Oferent musi posiadać udokumentowane:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych, trwających łącznie minimum 40 godzin zegarowych rocznie w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki
  będącej przedmiotem szkolenia;
 • wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
 • wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym w zakresie
  aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w
  perspektywie finansowej 2007-2013).

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres lukaszw@boris.org.pl, osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa. Sprawę prowadzi Łukasz Wachowski.

Termin składania ofert upływa 31.07.2015

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

28. maja 2015 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 29/DR – zaproszenie do składania ofert została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkolenia, polegającą na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej i druku pakietu materiałów w terminie 17-18.06.2015r, podczas szkolenia w ramach projektu ”Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy

Termin składania ofert upływa 12.06.2015.