Zapytanie ofertowe nr 1/OWES

Zapraszamy do składania ofert na usługi księgowe (prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości) dla 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół wyboru_01_OWES

Do pobrania:
• Zapytanie ofertowe 01/OWES
• Załącznik nr 1_oferta
• Załącznik nr 2_oświadczenie
• Załącznik nr 3_umowa
• Załącznik nr 4_oświadczenie_o_braku_powiazan

 

Komentowanie zostało zamknięte.