07. lutego 2012 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 02/OWES została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe · Tagi:

Zapytanie ofertowe nr 02/OWES

Zapraszamy do składania ofert na usługi prawne (200 godzin usług prawnych – 120 godzin w 2012 roku oraz 80 godzin w 2013 roku) dla 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załącznik nr 5_protokół_02_OWES

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 02_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_02_OWES
• Załącznik nr 2_oświadczenie_02_OWES
• Załącznik nr 3_umowa_02_OWES
• Załącznik nr 4_oświadczenie_o_braku_powiazan_02_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 22.02.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.