30. marca 2012 · Możliwość komentowania Przyłącz się do akcji Masz Głos, Masz Wybór! została wyłączona · Kategorie:Zaproszenia · Tagi:

Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012.


W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media, które we współpracy z władzami gminy lub miasta wykonają zadania związane z problemami ważnymi dla każdej społeczności lokalnej:
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej
• wykorzystanie funduszy lokalnych
• przepływ informacji władze – mieszkańcy

Do 12 kwietnia na stronie www.maszglos.pl można się zarejestrować do udziału w akcji . Uczestnicy otrzymają wsparcie (szkolenia, porady ekspertów, dofinansowanie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania). Najskuteczniejsi zostaną wyróżnieni Nagrodą Super Samorząd 2012.

Jak mówi Joanna Załuska, koordynatorka akcji Masz Głos, Masz Wybór:

„Uczestnicy akcji udowadniają, że można mieć wpływ na to co dzieje się w naszych gminach i miastach. Dzięki ich zaangażowaniu w Lubaszu zbudowano skatepark, w Legionowie przebudowę dworca uzgadniano z mieszkańcami, a w Katowicach radni zaczęli dyżurować w bibliotece. Często zmiany wydają się drobne, ale mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców. Nasza akcja jest dla tych, którzy chcą zmian na lepsze w swojej miejscowości i z naszą pomocą będą działać skuteczniej.”

Masz Głos, Masz Wybór to jedyna ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy. Została zainaugurowana w 2002 roku i do tej pory objęła swoim działaniem 600 gmin w całej Polsce. Akcję organizują: Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. W 2011 roku Nagrodą pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wyróżniono pięć wspólnot lokalnych.

Informacji udziela:
Olga Skarżyńska
Fundacja im. Stefana Batorego
e-mail: oskarzynska@batory.org.pl
telefon: 22 536 02 62

Komentowanie zostało zamknięte.