04. kwietnia 2012 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 07/OWES została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 07/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na cyklu szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do składania ofert na organizację cyklu szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga!!!
Zmiana treści zapytania ofertowego

Na podstawie pkt 13.2 zapytania ofertowego Zamawiający dokonał zmiany/uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
W związku z powyższym proszę o ponowne zapoznanie się z treścią zmienionego zapytania ofertowego.

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 07_OWES_ze zmiana kryterium
• Załącznik nr 1_oferta_07_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_07_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_07_OWES
•Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_07_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 20.04.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.