W drugiej połowie maja odbędzie się tradycyjny cykl spotkań informacyjnych przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie urzędu w Warszawie.

Program spotkań obejmuje m.in. tematy związane z zaangażowaniem sektora pozarządowego w obchody Roku Janusza Korczaka oraz Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Kolejnym ważnym dla sektora pozarządowego tematem będzie przedstawienie informacji dotyczących aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” oraz „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Nie zabraknie również najważniejszych bieżących informacji z zakresu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
• 18 maja, Płock, sala konferencyjna w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. 1 Maja 7b, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00;
• 21 maja, Ciechanów, sala konferencyjna w siedzibie PWSZ, ul. Narutowicza 9, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00;
• 23 maja, Ostrołęka, sala konferencyjna w siedzibie Delegatury, ul. Piłsudskiego 38, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00;
• 25 maja, Siedlce, sala konferencyjna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00;
• 28 maja, Radom, sala konferencyjna w siedzibie Delegatury, ul. Kościuszki 5a, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00;
• 31 maja, Warszawa, sala konferencyjna na parterze w siedzibie Urzędu,  ul. Jagiellońska 26, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00.

Do pobrania:

Program spotkań

Potwierdzenie udziału w poszczególnych spotkaniach należy kierować na adres dialog@mazovia.pl najpóźniej w terminie dwóch dni przed datą każdego ze spotkań.

Organizator:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 172
e-mail: dialog@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl

Komentowanie zostało zamknięte.