Zapraszamy do składania ofert na organizację spotkań konsultacyjnych dotyczących standardu działania centrum wsparcia w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie do 30 maja 2012, do godz. 14:00.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 04

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 Zapytanie Ofertowe – umowa

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Komentowanie zostało zamknięte.