W związku z błędem we wzorze Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego na organizację jednodniowego seminarium w Węgrowie, tj. wynajęcie sali oraz zapewnienie usługi cateringowej w ramach projektu ” Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczamy aktualny wzór Załącznika nr 1 oraz pozostałe, integralne załączniki do zapytania Ofertowego. Zapraszamy do składania ofert .Ofertę należy złożyć w terminie do 13 czerwca 2012, do godz. 14:30.

Zapytanie ofertowe nr 7 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- po zmianie

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Komentowanie zostało zamknięte.