Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pt: „Jak stworzyć biznes plan w organizacji pozarządowej” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie: 09.07.2012r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 5_protokół

Uwaga!!!
Zmiana treści zapytania Ofertowego

Szanowni Państwo,
Na podstawie pkt. 13.2 Zapytania ofertowego dokonano zmiany treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 03.07.2012r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/OWES

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pt: „Jak stworzyć biznes plan w organizacji pozarządowej” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie: 09.07.2012r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 13_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_13_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_13_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_13_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz usług_13_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 03.07.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.