Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Planowanie działań. Tworzenie partnerstwa i współpraca z samorządem (narzędzia rozwoju lokalnego)” w dn. 7-8.09.2012r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_08_4_OWES

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Planowanie działań. Tworzenie partnerstwa i współpraca z samorządem (narzędzia rozwoju lokalnego)” w dn. 7-8.09.2012r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe
• Formularz oferty (załącznik nr 1)
• Wzór umowy (załącznik nr 2)
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
• Wykaz zorganizowanych wydarzeń (załącznik 4)

Termin zgłaszania ofert mija 06.08.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.