Zapytanie ofertowe nr 17/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizacja szkoleń w terminach 28.08.2012r., 05.09.2012r., polegająca na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_17_OWES

Uwaga!!!
Zmiana treści zapytania Ofertowego

Szanowni Państwo,

Na podstawie pkt. 13.2 Zapytania ofertowego dokonano zmiany treści Zapytania ofertowego nr 17/OWES w zapytaniu na organizację szkolenia w terminie 28.08.2012r., polegająca na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej dodając kolejny termin realizacji zadania przypadający na 05.09.2012r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączamy
• Zapytanie ofertowe
• Formularz oferty (załącznik nr 1)
• Wzór umowy (załącznik nr 2)
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
• Wzór wykazu zorganizowanych wydarzeń (konferencji, szkoleń, spotkań, itp.) (załącznik nr 4)

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 06.08.2012r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe nr 17/OWES

Zapraszamy do składania ofert na organizacja szkolenia w terminie 28.08.2012r., polegająca na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe
• Formularz oferty (załącznik nr 1)
• Wzór umowy (załącznik nr 2)
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
• Wzór wykazu zorganizowanych wydarzeń (konferencji, szkoleń, spotkań, itp.) (załącznik nr 4)

Termin zgłaszania ofert mija 02.08.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.