Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie Akademii Trenerskiej – cyklu szkoleniowego (10 spotkań) dla osób zajmujących się prowadzeniem szkoleń i warsztatów w lokalnych centrach wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach projektu  „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie do16 sierpnia 2012, do godz.14:00.

Zapytanie ofertowe nr 13 Q jakości

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.