Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla kadry i współpracowników lokalnych centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie do 22 sierpnia 2012, do godz. 14:00.

 Zapytanie ofertowe nr 14

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Komentowanie zostało zamknięte.