Zapytanie ofertowe nr 18/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie 1-9 szkoleń w terminach: 19.09.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 7.11.2012, 16.11.2012, 21.11.2012, 30.11.2012. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_18_OWES

Uwaga!!!
Zmiana treści zapytania Ofertowego

Szanowni Państwo,
Na podstawie pkt. 13.2 Zapytania ofertowego dokonano zmiany Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 18/OWES w zapytaniu na opracowanie i przeprowadzenie 1-9 szkoleń w terminach: 19.09.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 7.11.2012, 16.11.2012, 21.11.2012, 30.11.2012. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem załącznika.

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 18_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_18_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_18_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_18_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz usług_18_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 22.08.2012, godz. 12.0

 

Zapytanie ofertowe nr 18/OWES 

Zapraszamy do składania ofert opracowanie i przeprowadzenie 1-9 szkoleń w terminach:
19.09.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 7.11.2012, 16.11.2012, 21.11.2012, 30.11.2012. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 18_OWES
•Załącznik nr 1_oferta_18_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_18_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_18_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz usług_18_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 22.08.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.