Zapytanie ofertowe nr 19/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na na organizację szkoleń w terminach: 19.09.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 7.11.2012, 16.11.2012, 21.11.2012, 30.11.2012, polegająca na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_19_OWES

Zapytanie ofertowe nr 19/OWES

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń w terminach: 19.09.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 7.11.2012, 16.11.2012, 21.11.2012, 30.11.2012, polegająca na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 19_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_19_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_19_OWES
•Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_19_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_19_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 22.08.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.