Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie produktu finalnego – założenia do strategii ekonomii społecznej w woj. mazowieckim w ramach projektu  „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć do 22 sierpnia, do godz. 16:30.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Komentowanie zostało zamknięte.