Zapytanie ofertowe nr 20/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie przeprowadzenie konsultacji eksperckich w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_20_OWES

Zapytanie ofertowe nr 20/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert opracowanie przeprowadzenie konsultacji eksperckich w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy

• Zapytanie ofertowe
• Formularz oferty (załącznik nr 1)
• Wzór umowy (załącznik nr 2)
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
• Wykaz zorganizowanych wydarzeń (załącznik 4)

Termin zgłaszania ofert mija 07.09.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.