Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące omówienia formularza wniosku i sprawozdania stosowanego przez Urząd m.st. Warszawy

Termin: 10 października 2012 roku w Warszawie.

Celem szkolenia jest omówienie zasad przygotowywania wniosku i sprawozdań stosowanych przez Urząd m.st. Warszawy.

Podczas szkolenia uczestnicy/ki dowiedzą się:

1. Jak czytać ogłoszenie konkursowe i które jego elementy są istotne przy pisaniu wniosku;

2. Jak wypełnić formularz wniosku (na przykładzie konkretnego projektu);

3. Jakie formalności należy spełnić i na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o dotację;

4. Jak wygląda sprawozdanie z realizacji zadania, jakie są elementy sprawozdania;

5. W jaki sposób należy wypełnić sprawozdanie i na co zwrócić szczególną uwagę przy jego sporządzaniu.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 1 października 2012 roku:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 10.10.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa 25.07.2012

Formularz zgłoszeniowy 10.10.2012

 

Komentowanie zostało zamknięte.