Zapytanie ofertowe nr 21/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Tworzenie partnerstwa i współpraca z samorządem” z cyklu partnerstwa w terminie 26.11.2012, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_21_OWES

Zapytanie ofertowe nr 21/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Tworzenie partnerstwa i współpraca z samorządem” z cyklu partnerstwa w terminie 26.11.2012, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 21_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_21_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_21_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_21_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz usług_21_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 05.10.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.