Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące form zatrudniania w organizacji pozarządowej (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, wolontariat).

Termin: 24 października 2012 roku w Warszawie, ul. Łucka 13

Nie wiesz na jaką umowę zatrudnić osobę, chcesz wiedzieć jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umową zleceniem, jakie są obowiązki Twoje jako pracodawcy ale  również jakie obowiązki ma pracownik, masz problem z rozliczaniem i ewidencjonowaniem godzin pracy – zapraszamy na szkolenie nt „Formy zatrudniania w organizacji pozarządowej (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, wolontariat)”

Szkolenie prowadzi Pani Katarzyna Sobiecka – kierownik Działu Organizacji i Kadr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Animatorka Partycypacji Publicznej

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iza Jarocka 22 624-02-80 lub owes@boris.org.pl

W trakcie szkolenia poruszane będą następujące tematy:

1. Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne, umowy wolontarystyczne – prawne aspekty zatrudniania w organizacjach pozarządowych. Rodzaje umów o pracę
2. Nawiązywanie oraz rozwiązywanie umów o pracę
3. Systemy czasu pracy. Godziny nadliczbowe. Ewidencja czasu pracy
4. Obowiązki pracownika i pracodawcy

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 22 października 2012 r.:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 24.10.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy 24.10

Regulamin uczestnictwa 25.07

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.