Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące procedur według zasady konkurencyjności i efektywnego wykorzystania środków w POKL.

Terminy:

16 listopada 2012 roku w Warszawie

30 listopada 2012 roku w Warszawie

 

Szkolenie prowadzi Pani Krystyna Łukaszuk Akredytowana trenerka  RO(Sz)EFS od 2004. – obszar specjalizacji: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zwłaszcza budżet, kontrola, płynność finansowa projektu, kwalifikowalność i zamówienia publiczne w projektach dofinansowywanych z EFS

Realizujesz projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, stosujesz zasadę konkurencyjności lub efektywnego wydawania środków, masy wątpliwość kiedy którą procedurę zastosować, nie jesteś pewna czy poprawnie dokumentujesz stosowane przez Ciebie w projekcie procedury, czy formularze stosowane przez Ciebie w projekcie zawierają wszystkie niezbędne zapisy – Stowarzyszenie BORIS zaprasza na osoby fizyczne oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące procedur według zasady konkurencyjności i efektywnego wykorzystania środków w POKL.

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

Podczas szkolenia uczestnicy/ki poznają:

1. Podstawy prawne procedur
2. Rodzajami procedur
3. Wyłączeniami od obowiązku stosowania procedur
4. Przebieg procedur – na podstawie przykładów

 

 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć

do 15 listopada 2012 r. na szkolenie w dniu 16.11.2012 oraz

do 28 listopada 2012 r. na szkolenie w dniu 30.11.2012:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 16.11.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy 16.11

Formularz zgłoszeniowy 30.11

Regulamin uczestnictwa

Komentowanie zostało zamknięte.