Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Możliwości pozyskiwania środków publicznych dla NGO”
w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć w terminie do 3.12.2012 do godziny 12.00Zapytanie ofertowe 25 Q jakości

Załącznik nr 1 25 Q jakości

Załącznik nr 2 25 Q jakości

Załącznik nr 3 25 Q jakości

Załącznik nr 4 25 Q jakości

Komentowanie zostało zamknięte.