Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Warsztaty rękodzielnicze (decoupage) jako forma aktywizacji mieszkańców.” ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zapytanie ofertowe 27 Q jakości

Załącznik nr 1 27 Q jakości

Załącznik nr 2 27 Q jakości

Załącznik nr 3 27 Q jakości

Załącznik nr 4 27 Q jakości

Komentowanie zostało zamknięte.