Zapytanie ofertowe nr 22/OWES

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Jak skutecznie działać, czyli wszystko o projekcie” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie 18.12.2012, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_23_OWES

Zapytanie ofertowe nr 23/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Jak skutecznie działać, czyli wszystko o projekcie” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie 18.12.2012, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe
• Formularz oferty (załącznik nr 1)
• Wzór umowy (załącznik nr 2)
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
• Wykaz przeprowadzonych szkoleń (załącznik 4)

Termin zgłaszania ofert mija 11.12.2012, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.