Stowarzyszenie BORIS zaprasza pracowników organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie działać, czyli wszystko o projekcie”:

1. Gdzie szukać pieniędzy – źródła finansowania organizacji pozarządowej.

2. Co to jest projekt – definicja, cechy i elementy.

3. Jak poprawnie napisać projekt – diagnoza, cele, zadania, rezultaty, harmonogram – zajęcia warsztatowe.

4. Budżet projektu – o czym pamiętać planując finanse.

Termin: 18 grudnia 2012 roku w Warszawie, ul. Łucka 13, w godzinach 9.00 – 16.15.

Jeżeli jesteś pracownikiem organizacji pozarządowej lub jesteś członkiem władz organizacji, jesteś osobą fizyczną i masz pomysł założenia organizacji pozarządowej, na pewno zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na działania Twojej organizacji, skąd można otrzymać wsparcie i gdzie złożyć wniosek o dotacje na jego realizację.
Na szkoleniu dowiesz się, czym jest wniosek, jak przygotować się do jego napisania, jak poprawnie sformułować jego cel, w jaki sposób opisać działania, które trzeba powiązać z finansami czyli budżetem, oraz umiejscowić wszystko w czasie czyli przygotować harmonogram. Skomplikowane? Na pewno, ale udział w naszym szkoleniu pomoże Ci zrozumieć w jaki sposób zabrać się do przygotowani a wniosku i co najważniejsze, zrobić to w dobrym terminie, czyli wtedy, kiedy nabór na takie wnioski jest ogłoszony. A kto i kiedy ogłasza konkursy? Dowiesz się tego na szkoleniu. Serdecznie zapraszamy.

 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  1. ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 64,
  2. świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
  3. wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 14 grudnia 2012 r. godz. 12.00:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 18.12.2012
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba do kontaktu: Izabela Jarocka

Tel. 22 624-02-80, owes@boris.org.pl

 

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy 18.12.2012

Regulamin uczestnictwa

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komentowanie zostało zamknięte.