Zapytanie ofertowe nr 1/7.2.2 OWES Warszawa.

Zapraszamy do składania ofert na na przeprowadzenie procesu coachingu w zakresie autoewaluacji NGO dotyczącej potencjału do prowadzenia działalności ekonomicznej w ramach projektu ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z wyboru ofert.

Komentowanie zostało zamknięte.