Zapytanie ofertowe nr 24/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Biznesplan a ekonomia społeczna” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie 20.03.2013 w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_26_OWES

Zapytanie ofertowe nr 26/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Biznesplan a ekonomia społeczna” z cyklu zakładanie i administrowanie PES w terminie 20.03.2013, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 26_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_26_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_26_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_26_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz szkoleń_26_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 14.03.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.