Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby, które planują działać bądź działają w ramach ekonomii społecznej: zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie dotyczące rachunkowego zamknięcia roku obrotowego w ngo i spółdzielniach socjalnych.

Termin: 22 marca 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.15 w Warszawie.

Koniec roku to dla podmiotów ekonomii społecznej gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed darczyńcami i instytucjami.

Jeśli odpowiadasz w organizacji merytorycznie za przygotowanie sprawozdania finansowego, to szkolenie jest dla Ciebie. Nie zastąpimy księgowości, ale pokażemy z czego składa się bilans i jakie są istotne jego elementy oraz w jaki sposób się do niego przygotować.

Opis szkolenia, ramowy program:

  • Sprawozdanie finansowego organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej
  • Sprawozdania finansowego organizacji prowadzącej działalność gospodarczą
  • Bilans
  • Informacja dodatkowa do bilansu
  • CIT-8 do Urzędu Skarbowego
  • Zwolnienia podatkowe

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy 22.03

Regulamin uczestnictwa

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 18 marca 2013 roku, do godziny 15.00:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 22.03.2013
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

 

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komentowanie zostało zamknięte.