Zapytanie ofertowe nr 29/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie 1-5 szkoleń w terminach: 23.03.2013, 12-13.04.2013, 10-11.05.2013, 07.06.2013, 05.07.2013r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_29_OWES

Zapytanie ofertowe nr 29/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 1-5 szkoleń w terminach:
23.03.2013, 12-13.04.2013, 10-11.05.2013, 07.06.2013, 05.07.2013r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 29_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_29_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_29_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_29_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz szkoleń_29_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 15.03.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.