Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i zrealizowanie ścieżki wsparcia i certyfikacji dla 7 lokalnych centrów wsparcia poprzez proces ewaluacji, tutoringu w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do: 2 maja, do godz.15:00.

W załączeniu:
Zapytanie ofertowe 1/Qjakości/2013
Zał.1 zapytania ofertowego
Zał.2 zapytania ofertowego
Zał.3 zapytania ofertowego
Zał.4 zapytania ofertowego

Komentowanie zostało zamknięte.