Zapytanie ofertowe nr 32/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych organizację szkoleń oraz organizację cyklu spotkań w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_32_OWES

Zapytanie ofertowe nr 32/OWES – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń oraz organizację cyklu spotkań w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 32_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_32_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_32_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_32_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_32_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 07.05.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.