Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla kadry i współpracowników lokalnych centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do: 22 maja, do godz.12:00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Komentowanie zostało zamknięte.