Szkolenie „ Na czym polega fundraising?” to bezpłatne, 2 dniowe kompendium wiedzy z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych (lub innych podmiotów ekonomii społecznej), połączone z case study i ćwiczeniami. Po szkoleniu będziesz wiedział, jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, gdzie szukać darczyńców indywidualnych i firm, jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie ze sponsorem, oraz co to znaczy stworzyć motywujący komunikat fundraisingowy, czyli co „działa pozytywnie” na darczyńców.

Zapraszamy wszystkich ,którzy potrafią przełożyć zdobytą wiedzę na codzienne działania w organizacji. I tak też zostało zaprojektowane szkolenie „ Na czym polega fundraising?”

Na  szkoleniu dowiecie się:

 • – jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych,
 • – jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy,
 • – jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy,
 • – gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych dla Waszej organizacji,
 • – jak wyselekcjonować firmy, które będą chciały wspierać Waszą organizację,
 • – w jaki sposób przygotować i przeprowadzić spotkanie z firmą – potencjalnym sponsorem, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

Szkolenia odbędą się 24.06.2013r oraz 01.07.2013r w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !!!

Ramowy program szkolenia „ Na czym polega fundraising?”

Czerwiec/ lipiec 2013

Dzień 1 – Na czym polega fundraising? (24.06.2013)

 • Miejsce fundraisingu w strukturze organizacji pozarządowej
 • Fundraiser – nowy zawód na rynku pracy
 • Tworzenie planu działań fundraisingowych
 • Analiza silnych i słabych stron organizacji
 • Wykorzystanie silnych stron organizacji w procesie pozyskiwania funduszy

Dzień 2 – Pozyskiwanie funduszy dla PES od firm i darczyńców indywidualnych (01.07.2013)

 • Kim są darczyńcy Twojej organizacji i dlaczego jest to ważna informacja dla fundraisera
 • Motywacje darczyńców
 • Formułowanie przekazu fundraisingowego kampanii
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców,
 • W jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji,
 • Jakimi metodami pozyskiwać nowych darczyńców
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców korporacyjnych,
 • Jak przygotować się do spotkania z firmą,
 • Jak poprowadzić spotkanie z przyszłym sponsorem

 Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie dwa dni szkoleniowe. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres:

Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 13 czerwca 2013r do godz. 11.00

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać ze strony  www.ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 17.06.2013r Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska, tel. 22 624 02 80.

Formularz-zgłoszeniowy-Na-czym-polega-fundraising
Regulamin uczestnictwa Na czym polega fundraising

Komentowanie zostało zamknięte.