Zapytanie ofertowe nr 35/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w terminach: 26.06.2013r., 27.06.2013., 28.06.2013. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_35_OWES

Zapytanie ofertowe nr 35/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w terminach: 26.06.2013r., 27.06.2013., 28.06.2013. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 35_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_35_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_35_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_35_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz szkoleń_35_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 19.06.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.