Zapytanie ofertowe nr 36/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizację szkoleń w terminach: 26.06.2013, 27.06.2013, 28.06.2013r, polegającą na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowe w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_36_OWES
Zapytanie ofertowe nr 36/OWES – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń w terminach: 26.06.2013, 27.06.2013, 28.06.2013r, polegającą na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 36_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_36_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_36_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_36_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_36_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 19.06.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.