Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowane tworzeniem spółdzielni socjalnych, członków grup inicjatywnych, przedstawicieli organizacji i instytucji, które pomagają zakładać spółdzielnie socjalne.

Termin: 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.15 w Radomiu.

RAMOWY PROGRAM:

1. Spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne w Polsce.

2. Istota działania spółdzielni socjalnych – podstawy prawne, zakres działania.

3. Założyciele i Członkowie spółdzielni socjalnej.

4. Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik.

5. Zakładanie spółdzielni socjalnej krok po kroku (omówienie przykładowych dokumentów: statut, uchwały, regulaminy itd.)

6. Biznesplan i plan marketingowy jako narzędzia planowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

7. Wsparcie dla spółdzielni socjalnych i członków założycieli.

 

 

KORZYŚCI:

  1. Uzyskanie informacji na temat czym jest spółdzielnia socjalna.
  2. Poznanie podstawowych pojęć związanych z ekonomią społeczną i spółdzielnią socjalną.
  3. Uzyskanie informacji na temat podstaw prawnych działania spółdzielni socjalnych.
  4. Podstawowa wiedza na temat obowiązków wynikających z tego, iż spółdzielnia jest przedsiębiorcą, podatnikiem i pracodawcą.
  5. Zapoznanie się z etapami tworzenia spółdzielni (od pomysłu na działalność gospodarczą do rozpoczęcia działalności).
  6. Poznanie możliwości wsparcia dla członków założycieli i dla spółdzielni socjalnych.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 24 czerwca 2013 roku, do godziny 14.00:

  • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 27.06.2013
  • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 624 02 80).

Formularz zgłoszeniowy 27.06.2013

Regulamin uczestnictwa

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.

 

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Komentowanie zostało zamknięte.