W czasie czerwcowej konferencji regionalnej w Warszawie udało się  „odczarować” pewne opinie nt. przedstawicieli poszczególnych sektorów. „Urzędnik z ludzką twarzą” czy „Pozarządowiec, który widzi potrzebę współpracy z samorządami dla dobra dziecka” to niestety mało powszechne opinie wśród społeczności lokalnych. Jednym z efektów projektu realizowanego przez Sieć SPLOT jest autentyczna integracja między środowiskami organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego zaangażowanych w organizacje pieczy zastępczej i prowadzenie placówek edukacyjnych.

Podczas konferencji 42 osoby, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym organizacje zainteresowane prowadzeniem szkoły niepublicznej oraz organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem rodzicielstwa zastępczego lub chcące taką usługę prowadzić w przyszłości; przedstawiciele lokalnych samorządów poznało zarówno dobre praktyki w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze oraz lokalne przykłady dotyczące przejmowania szkół przez organizacje. Uczestnicy wzbogacili także swoją wiedzę o wystąpienia ekspertów o 2 standardy branżowe zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną.

Konferencja regionalna była okazją do przedstawienia rezultatów wypracowanych w trakcie realizacji projektu Sieci SPLOT „ProNGO – standardy III sektora” oraz do dyskusji na temat praktycznych aspektów wdrażania i upowszechniania standardów usług publicznych realizowane przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem. Niezwykle cenne było porównanie praktycznych działań pomiędzy województwami.

 

W ramach projektu wypracowano 2 standardy branżowe. O roli standaryzacji
w usługach społecznych oraz specyfice wdrażania standardu opowiedział  Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia BORIS. „Organizator pieczy zastępczej” został przedstawiony przez Dorotę Piechowicz z Opolskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (OCWOP). Standard  „Prowadzenie placówek edukacyjnych przez  NGO” został zaprezentowany przez Ewę Gałkę ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Pozarządowych (PISOP). Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że standaryzacja powinna być procesem dwustronnym. Standard to zbiór zasad, satysfakcjonujących trzy strony: podmiot świadczący daną usługę, adresatów i podmiot zlecający realizacje usługi. W  budowaniu 2 standardów branżowych uczestniczyli – przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące jednostki publiczne, które odpowiadają za koordynacje pieczy zastępczej i edukacji szkolnej na poszczególnych poziomach JST. Uwagi i opinie praktyków działających w tym obszarze umożliwiły profesjonalne opracowywanie tych standardów. Więcej informacji o projekcie i standardach na: www.siecsplot.pl .

————————————————————————————————————

Konferencja (12.06.2013) została zorganizowana w ramach projektu ProNGO – standardy III sektora realizowanego przez Sieć SPLOT we współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Centrum PISOP z Leszna/Poznania oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.