Zapraszam do składania ofert na organizację wizyty studyjnej wraz z transportem w terminie 23 – 26.09.2013 dla uczestników/ek Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej.

Na oferty czekamy do 24.07.2013.

Szczegóły w Zapytaniu i załącznikach.

Zapytanie ofertowe 7.7.2.2 OWES Warszawa

Zał. 1 Wzór formularza oferty

Zał. 2 Wzór wykazu usług

Zał. 3 Wzór oświadczenia o braku powiazań

Zał. 4 Wzór umowy

Komentowanie zostało zamknięte.