Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Warce dla kadry i współpracowników lokalnych centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 5 sierpnia 2013, do godz 14:30.
W załączeniu:
Treść zapytania ofertowego_11
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań
Zał. 4 – wykaz przeprowadzonych szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.