Zapraszamy do składania ofert na wynajęcie sali na szkolenie w Wyszkowie w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 5 sierpnia, do godz. 15:00.
W załączeniu:
Treść zapytania ofertowego_13
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań

Komentowanie zostało zamknięte.