Zapraszamy do składania ofert na organizację  noclegu, wyżywienia oraz transportu uczestników i uczestniczek prowadzących zajęcia w ramach treningu zadaniowego akademii trenerskiej w Ciechanowie w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin nadsyłania ofert: do 16 sierpnia, godz 12:00.

W załączeniu:

Komentowanie zostało zamknięte.