Zapytanie ofertowe nr 42/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na transport uczestników podczas wizyty studyjnej w dniach 26-29.09.2013r, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_42_OWES

Zapytanie ofertowe nr 42/OWES – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na transport uczestników podczas wizyty studyjnej w dniach 26-29.09.2013r, w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe_42_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_42_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_42_OWES
• Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_42_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_42_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 12.09.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.