Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Mławie z udziałem liderów organizacji zamierzającej prowadzić działania wsparcia III sektora, dla przedstawicieli gmin z terenu powiatu mławskiego oraz liderów organizacji z miasta i gmin wiejskich  w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin nadsyłania ofert do 19 września 2013, do godz. 10.00.
W załączeniu:
Zapytanie ofertowe 17_2013

Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań
Zał. 4 – wykaz przeprowadzonych szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.