Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń „Polityka równości i stosowanie zasady równych szans w działaniach centrów wsparcia i organizacji wspierających”   w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 25 września 2013, do godz. 10:00.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe 25_2013
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Komentowanie zostało zamknięte.