Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia „Polityka równości i stosowanie zasady równych szans w działaniach centrów wsparcia i organizacji wspierających” w ramach projektu „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 13 listopada 2013, godz.9:00.

Zapytanie ofertowe 27_2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Komentowanie zostało zamknięte.