Zapytanie ofertowe nr 48/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w terminach: 30.11.2013, 18.11.2013, 02.12.2013 w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_48_OWES

Zapytanie ofertowe nr 48/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w terminach: 30.11.2013, 18.11.2013, 02.12.2013 w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe
• Formularz oferty (załącznik nr 1)
• Wzór umowy (załącznik nr 2)
• Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
• Wykaz przeprowadzonych szkoleń (załącznik 4)

Termin zgłaszania ofert mija 12.11.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.