Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 49/OWES
Unieważnienie postępowania

Szanowni Państwo,
Na podstawie punktu 12 zapytania ofertowego nr 49/OWES zawiadamiamy Państwa o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 49/OWES – Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń w terminach:
06.12.2013r., 11.12.2013r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
• Zapytanie ofertowe 49_OWES
• Załącznik nr 1_oferta_49_OWES
• Załącznik nr 2_umowa_49_OWES
• Załącznik nr 3_oświadczenie_o_braku_powiazan_49_OWES
• Załącznik nr 4_wykaz szkoleń_49_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 12.11.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.