Zapytanie ofertowe nr 50/OWES – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizację szkolenia w terminach: 18.11.2013r., 02.12.2013r., 06.12.2013r., 11.12.2013r. w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

protokół_50_OWES

Zapytanie ofertowe nr 50/OWES – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkolenia w terminach: 18.11.2013r., 02.12.2013r., 06.12.2013r., 11.12.2013r. , polegającej na zapewnieniu usługi cateringowej oraz sali szkoleniowej w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
Zapytanie ofertowe 50_OWES
Załącznik nr 1_oferta_50_OWES
Załącznik nr 2_umowa_50_OWES
Załącznik nr 3_ośw o br powiązań_50_OWES
Załącznik nr 4_wykaz zorg wydarzen_50_OWES

Termin zgłaszania ofert mija 12.11.2013, godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.