Dlaczego tak trudno znaleźć firmę, która przekaże środki na Naszą organizację? Czy aby na pewno należy winić za to kryzys? Na rynku jest przecież wiele fundacji i stowarzyszeń, które pozyskują regularne wsparcie od sponsorów. Wiele firm oficjalnie deklaruje swoją odpowiedzialność społeczną i chęć nawiązania współpracy z trzecim sektorem. Twierdzą jednak, że to organizacje pozarządowe nie są przygotowane do współpracy z nimi.

Chcesz dowiedzieć się czego oczekują od Waszej organizacji sponsorzy i nauczyć się pisania profesjonalnych ofert sponsorskich?

Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby, które działają bądź planują działania w ramach ekonomii społecznej (zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej), na bezpłatne szkolenie podczas którego:

 • poznasz 7 niezbędnych elementów skutecznej oferty sponsorskiej,
 • nauczysz się „biznesowego języka”, który pozwoli Ci dojść do porozumienia z przedsiębiorcami podczas spotkań czy rozmów telefonicznych,
 • poznasz oczekiwania potencjalnych sponsorów wobec Twojej organizacji,
 • dowiesz się jak stworzyć swój własny „Program Korzyści”, dzięki któremu firmy będą postrzegać Cię jako profesjonalnego partner

Termin: 18 listopada 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.15 w Warszawie.

Program szkolenia:

 • 7 kluczowych elementów oferty sponsorskiej
 • Formułowanie oczekiwań i korzyści wobec sponsora
 • Po co nam 3 pakiety sponsorskie i kiedy je przygotowujemy
 • Formy profesjonalnej oferty sponsorskiej
 • Jak rozmawiać z biznesem, żeby nas słuchali
 • Aspekty prawne umowy sponsorskiej

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 14 listopada 2013 roku, do godziny 12.00:

 • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 18.11.2013
 • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 624 02 80).

Regulamin uczestnictwa

 

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Iza Jarocka

owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby przyjęte na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komentowanie zostało zamknięte.